Stránky o hře Red Alert 2


Zpět na hlavní stránku

Zpět k Red alert 2


Kontakt na autora stránek

Budovy

Přejít na:
spojenecké budovy
sovětské budovyBudovy spojenců

Allied construction yard Allied construction yard
Nejdůležitější stavba. Bez této budovy se nedá stavět žádná jiná stavba. Umožňuje budování základny ve své blízkosti. Může se sbalit do MCV.

Power plant Power plant
Elektrárna je životně důležitá jednotka. Bez elektrické energie nefungují některé stavby.

Ore rafinery Ore rafinery
Do rafinérie vozí sběrače vytěženou rudu.

Barracks Barracks
Zde se cvičí pěchota. Kasárny také umožňují budování některých obranných staveb.

War factory War factory
Ve válečné továrně se vyrábí vozidla pozemního vojska.

Airforce command Airforce command
Na velitelství vzdušných sil se vyrábí bombardéry a je zde umístěn radar.

Naval shipyard Naval shipyard
V přístavu se vyrábí a opravují lodě a námořní jednotky.

Service depot Service depot
Zde se opravují vozidla. Umožňuje také stavbu MCV.

Battle lab Battle lab
Umožňuje stavbu technologicky náročnějších jednotek

Ore purifier Ore purifier
Zušlechťuje rudu pro vyšší výnosy.

Budovy sovětů

Soviet construction yard Soviet construction yard
Nejdůležitější stavba. Bez této budovy se nedá stavět žádná jiná stavba. Umožňuje budování základny ve své blízkosti. Může se sbalit do MCV.

Tesla reactor Tesla reactor
Elektrárna je životně důležitá jednotka. Bez elektrické energie nefungují některé stavby.

Ore rafinery Ore rafinery
Do rafinérie vozí sběrače vytěženou rudu.

Barracks Barracks
Zde se cvičí pěchota. Kasárny také umožňují budování některých obranných staveb.

War factory War factory
Ve válečné továrně se vyrábí vozidla pozemního vojska.

Radar Radar
Umožňuje vidět pohyb jednotek na mapě.

Naval shipyard Naval shipyard
V přístavu se vyrábí a opravují lodě a námořní jednotky.

Service depot Service depot
Zde se opravují vozidla. Umožňuje také stavbu MCV.

Battle lab Battle lab
Umožňuje stavbu technologicky náročnějších jednotek

Nuclear reactor Nuclear reactor
Tato jaderná elektrárna poskytuje několikanásobně více elektrické energie než ta normální. Její vlastnictví je pro sověty velkou výhodou, při zničení ale zamoří oblast radioaktivitou.

Cloning vats Cloning vats
Díky klonovacím nádržím se každá postavená pěchotní jednotka vyrobí dvakrát.

-zpět na Red Alert 2